1. MA GISK

Kooli peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele.

Õppetöö toimub virtuaalses suhtlusruumis, aga selle tulemus väljendub praktilise elu kogemuses.


Õppe-eesmärgid:
  • õppida tundma oma madala mina, ego, kogu olemust ja kõrgmina seotust mitmekihilises inimtervikus;

  • avastada jumalikkus endas ja arendada Loojalt annetatud hinge andeid;

  • õppida täitma inimelu tegelikku ülesannet;

  • õppida kasutama Maal aegu tagasi kasutusel olnud, nüüd taasavastamiseks antud galaktilist suhtlemisviisi;

  • avastada praktilise kogemuse kaudu, millised on inimese kõrgminana elamise võimalused;

  • kasvatada kodanikuvastutust ja hinge jumalikku hooldajaloomust.


ROHKEM INFOT MA GISK OLEMUSEST VT  SIIT


2. MTÜ KULLARATAS

2018. aasta loodusravilaagri praktika sooritamise järel sai MTÜ KULLARATAS liikmeist ja senistest ühenduse toetajatest kui projektis koolina katsetatud õppegrupi liikmeist Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli algtuumik, millise kaasabil alustati esialgu ilma reaalse tegevusraha ja spetsiaalse loomiskeskkonnata projekti karkassist välja joonistunud reaalset hingede ravimise kooli tegevust.

Projekti ILMAPUUINEST1 kogu senine arendamine on olnud demo selleks, et saaks ühiskonnale reaalelulisi näiteid esitada. Ühenduse suunaks uuel etapil on teadvuse tõstmise eksperimentaalkooli testimise lõpuleviimine ja suunavõtt MTÜ tegelikule teraapiatöö arendamisele. Kogu see tegevus toimub kõrgema juhatuse ehk Maa Vaimse Hierarhia Inglite suunamisel “Ilmapuulaste kasvatuse” projektkooli maise juhi ja visionääri Ingliterapeut Marya kaudu.

PROJEKTIST JA HINGEDE RAVIMEETODIST SAAB VAADATA JA KUULATA  VIDEOST  (valminud 09.08.2020):

 

2018. aastal koordineeris MA GISK õppurühendus MTÜ KULLARATAS Viljandimaa Tervisetoetajate Võrgustiku (VTTV) tegevust.  Sellel perioodil oli loodud ka samanimeline Facebooki lehekülg. 2022. aasta detsembris võtsime lehe 4- aastase pausi järel uuesti kasutusele, muutes selle nime. Me oleme endiselt tervist toetavate ettevõtete võrgustiku liikmed nagu tekstialune märkki ütleb ja seetõttu toimisime nii.  MA GISK terviseteemaline lehekülg „Tervisedenduse võrgustik (TEV)“ avaneb   SIIN

Armastusega,
MTÜ KULLARATAS õppurjuhatus ja MA GISK visionäärist treener-terapeut Ingliterapeut Marya


3. Kooli ÕPPURITE töödest koosnev videokanal nimega TÕUSE, SA SUUDAD! ehk TÕUSU-TV
avaneb SIIN


4. MA GISK õppetööd tutvustav video (valminud 05.08.2020):
5. MEEDIAÕPE


A.  AJAKIRJA "MÜSTILISED LOOD" 2019. a. VEEBRUARI NUMBRIS AVALDATI SISUTURUNDUSENA LOODUD ARTIKKEL "INIMENE MÕTLEB, JUMAL JUHATAB" (AUTOR INGLITERAPEUT MARYA). 

01.02.2019 ilmunud artikkel:

https://app.box.com/s/mht5zzz8selx5v9xz1hrw55xa86hfiqg


 
* * * * *

B.    MA GISK ALGNE KATSELINE ÕPPEGRUPP SAI TV 3 SAATE TOIMETAJAILT KUTSE OSALEDA "SELGELTNÄGIJATE TULEPROOVI" PUBLIKU SEAS. 12.05.2019

Saade ei ole enam järelvaadatav. Lisame oma arhiivist mõned olulised fotokaadrid.


  * * * * *

C    MA GISK ÕPPURITE RIDADESSE PÜSIMA JÄÄNUD LIIKMEILE SAABUS AEG ASTUDA TELEKAAMERATE ETTE, ET MÕISTA TELEMEEDIA OLEMUST, SISU JA ETTEVALMISTUSI NING ÕPPIDA END TASAKAALUKAL MOEL KAAMERA VAHENDUSEL AVALIKKUSEGA SUHTLUSES HOIDMA. 27.10.2020
Esinemisloa sai sedakorda MA GISK 1. hingeravikobar.Saadet tutvustav treiler:
https://fb.watch/d6bqswff4F/

Saade:
https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=228635   

* * * * *

D.    SENISE KOOLITÖÖ JA ARENDUSE PÕHJAL VÕISIME JUBA OMA KATSEKOOLIST NIŠIMEEDIASSE SELGITUSI ANDA. 15.10.2021
Saates käisid MA GISK arendaja ning treener-visionäär Ingliterapeut Marya ning kooli esimene õppurist teenusepakkuja, erialalt psühholoog ja loovterapeut ning õppurite mtü juhatuse esimees Juno Mandre. Saade on väikese lõiguna vabalt vaadatav, ülejäänud osa on saate toimetus otsustanud tasuliseks muuta.

 
6. ANNO 1.08.2023 on senisest õppurite andepõhisuse baasil toiminud MTÜ KULLARATAS liikmeskonnast kujunenud  2 koolipuus teineteisest eraldi registreerimisandmete ja kontoga  tegutsevat õppurite praktikabaasi haru: 

1) senine õppurite treeninglava, mis saab igakülgse treenerite ja   kaasõppuritest tuutorite ja mentorite toetuse, MTÜ KULLARATAS; 
2) MTÜ KULLARATAS arendusest välja kasvanud MA MTÜ Looduse Ravirahvamaja "Tarapitatarkus", mille lühinimeks sai LR2M. Uue mtü sait on leitav siin kodulehe menüüst ja Fb lehel SIIT: 

7. Aegade jooksul oleme arendanud oma projekti ka kompaktselt kokku pandud trükisõna kaudu. Neid on meil olnud mitmeid selliseid, mis olidki vaid kanaldajale endale ja kooligrupile õppetööks ette nähtud ja mitmed neist enam avalikult saadaval ei ole, aga on ka neid, mis seni käibel ja millega meie sõnumisse igikestvust laadida või siis mille abil  saavad õppurid end sõnalises väljenduses tugevamaks ja nähtavamaks muuta, kuid on ka juba päris teenuse käepikendust, mis astub alles oma esimesi samme ja kombib teenusele pääsenute mõtte ja ühistöö kandvust. Neil bloginimetustel, millel on google viide, et leht pole turvaline või mida mõnes keskkonnas enam avada ei saa, me linke pole juurde lisanud, aga avaneva blogi sisule ja just lehe allosas jaluses olevale tasuks kindlasti tähelepanu pöörata, sest sel on ajalooline kandvus ja näide, mismoodi midagi loodi. Hilisemate  blogide nimetustel on ka lingid juures. 

a) "Maapealsete inglite maailmas" ("Ilmapuulaste kasvatuse" näidisruum & Maria ja Inglite koostreenimise näidisruum)
b)  Inglite juhitud blogiklass "Kristallilapsed"  
c) "Ilmapuuinglite kojutulek" 
d) "Ilmapuuinglite mõttelabor" 
e) "Iniminglite kasvulava" 

f) "Tulemine-olemine"
https://tulemine-olemine.blogspot.com/
g) "Taara tarkuste kasvulava" 
https://taaratarkused.blogspot.com/ 
h) "Tarapita tarkus"  https://peatee.voog.com/lr2m/blogi