1. MA GISK

Õppe-eesmärgid:

  • õppida tundma oma madala mina, ego, kogu olemust ja kõrgmina seotust mitmekihilises inimtervikus;

  • avastada jumalikkus endas ja avastada Loojalt annetatud hinge andeid;

  • õppida täitma inimelu tegelikku ülesannet;

  • õppida kasutama Maal aegu tagasi kasutusel olnud, nüüd taasavastamiseks antud galaktilist suhtlemisviisi;

  • avastada praktilise kogemuse kaudu, millised on inimese kõrgminana elamise võimalused;

  • kasvatada kodanikuvastutust ja hinge jumalikku hooldajaloomust. Kooli peamine eesmärk on suunatud hingelise tulevikuinimese ja ühisperelise toimimismudeli väljatöötamisele ja selle kaudu inimteadvuse tõstmisele. Õppetöö toimub virtuaalses suhtlusruumis, aga selle tulemus väljendub praktilise elu kogemuses.

ROHKEM INFOT MA GISK OLEMUSEST VT  SIIT


2. MTÜ KULLARATAS

2018. aasta loodusravilaagri praktika sooritamise järel sai MTÜ KULLARATAS liikmeist ja senistest ühenduse toetajatest kui projektis koolina katsetatud õppegrupi liikmeist Marya Angletorium Galaktilise Inimese Suhtlemiskooli algtuumik, millise kaasabil alustati esialgu ilma reaalse tegevusraha ja spetsiaalse loomiskeskkonnata projekti karkassist välja joonistunud reaalset hingede ravimise kooli tegevust.

Projekti ILMAPUUINEST1 kogu senine arendamine on olnud demo selleks, et saaks ühiskonnale reaalelulisi näiteid esitada. Ühenduse suunaks uuel etapil on teadvuse tõstmise eksperimentaalkooli testimise lõpuleviimine ja suunavõtt MTÜ tegelikule teraapiatöö arendamisele. Kogu see tegevus toimub kõrgema juhatuse ehk Maa Vaimse Hierarhia Inglite suunamisel “Ilmapuulaste kasvatuse” projektkooli maise juhi ja visionääri Ingliterapeut Marya kaudu.

PROJEKTIST JA HINGEDE RAVIMEETODIST SAAB VAADATA JA KUULATA  VIDEOST  SIIN

MTÜ KOHTA LISA SAAB LUGEDA  SIIT


Armastusega,
MTÜ KULLARATAS õppurjuhatus ja MA GISK visionäärist treener-terapeut Ingliterapeut Marya


3. Kooli videokanal nimega TÕUSE, SA SUUDAD! ehk TÕUSU-TV,
avaneb SIIN


4. MA GISK õppetööd tutvustav video:


5. Õppurite senist olekut tutvustav video: