~~~~~
Anno 01.08. 2023 sai registreeritud senisest õppurite mtü-st välja kasvanud 2. MA GISK mtü haru - MA MTÜ Looduse Ravirahvamaja "Tarapitatarkus". Selle ühenduse liikmeks said õppurid, kes ilmutasid sisemist tarkust ja ravis kasvanud avatarvaimu ning püüdlevad iseseisvamalt oma andepõhise teenimise poole, milleks on meil alati ja kindlalt hingede tervendus ning loodusraviline teenimistiib. Uue ühenduse liikmeskonda kuuluvad praeguse sageduse järgi Hypatia Hübner, Juno Mandre ja
Magdalena Kalev, kes siis omakorda kuuluvad loodud mtü juhatusse ja meeskonda.
                                                                                   ~~~~~