MA GISK 1. kobara ehk TERAPEUTIDE PRAKTIKAGRUPI (TP)
liikmed Juno Mandre ja Hypatia Hübner ning
2. kobara ehk LOODUSTÖÖ JA INTENSIIVTEGEVUSTE PRAKTIKAGRUPI (LIP)
liige Magdalena Kalev on saanud treenergrupilt loa
oma gruppide õppetaseme järgi alustada ka iseseisvate teenustega,
milleks on olemas ka väljaõpe ja erialaline tunnistus või diplom.